Betingelser

Disse almindelige forretningsbetingelser for kunder (herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle  kunder af FragtDanmark (herefterFragtDanmark). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra 01. november 2017.

 

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanamrk (herefter FragtDanmark) opbevaring og behandling af dine persondata som privat kunde (herefter Kunden) indgår på lige fod med FragtDanmark øvrige politikker som en integreret del af betingelser for Kunder (”Forretningsbetingelserne”).

Denne Persondatapolitik er gældende fra .01. november 2017

 

Disse forsikringsbetingelser for private Kunder (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af private Kunder

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra 01. november 2017.

 

Disse forsikringsbetingelser for private brugere (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af private brugeres (herefter Brugere) anvendelse af FragtDanmark

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra 01 November 2017.

 

Betingelser for Private

Disse almindelige forretningsbetingelser for kunder (herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle  kunder af FragtDanmark (herefterFragtDanmark). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra 01. november 2017.

 

1. Udbyder af tjenesten

Udbyderen af tjenesten er:

FragtDanmark
Krogenlundvej 4, 3540 Lynge

3450 Allerød
E-mail: Info@FragtDanmark
CVR-nr.: 38970097

2. Tjenesten
 1. FragtDanmark er en voksene Firma med stærke kompentancer (herefter FragtDanmark), der formidler kontakt mellem kunden således at FragtDanmark kunder kan få transporteret varer i Danmark/ EU Lande.
 2. Formålet med FragtDanmark er at sikre, at Kundenaf kan få transporteret sine varer ved hjælp af følgende transportmidler:
  1. Varevogn
  2. Liftvogn
  3. Lastbil
  4. Kranbil
 3. Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler vælges af Kunden selv eller hjælp fra FragtDanmarks personale, og Kunden er ansvarlig for, at varerne/godset kan transporteres i det valgte transportmiddel. Såfremt varerne er for storet i forhold til det af kundens  valgte transportmiddel, er FragtDanmarks Chauffør` berettiget til at nægte at medtage varerne. Kunden vil i sådanne tilfælde blive pålagt at betale minimumssatsen for transporten.
 4. Kunden skal, sikker sig at kunden har læst og forstået og acppteret FragtDanmark´s  godkendelsesprocedure i henhold til betingelser, Kunden, som har acppeteret , bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser, som følger af FragtDanmark.
 5. Kunden acceptere transporten,flytning,tilbudet via mail. Når Kunden har accepteret den pågældende transport og booking , sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både Kunden og modtageren, flytte adresser, instruktioner med videre.
3. Flytning

1.

Når flyttemændene ankommer til leveringsadressen, er det meget vigtigt, at I står klar med jeres ting, alt er pakket. og dette betyder os at når bilen er pakket og skal til at køre til nye adresser, er det vigtigt at, kunden er ansvarlig for at der ville være en modtager på stedet, læs på punkt

2.

Opgavens gives ud for vis antal timer, såsom et tilbud fast pris, hvis der skyldes at flyttemænd venter mere en det antal timer der givet ud for opgaven ville der blive påregnet Time pris. på aftalte tilbud. Opgaven Vurderes ud for kundens beskrivelse over telefonisk eller pr.mail. Der må maks gå 1 time over tilbudet og derfra ville der blive pålagt Time pris oveni prisen.

3.

kundens beskrivelse over telefonisk eller pr.mail hvor mange ting der beskrives, Glemte ting såsom kælder, loft, cykler, hvidevare, meget mere , dette betyder nævnte ting som ikke er beskrevet kan vi ikke medtage flyttegodset eller nægte at kunne tage godset med, da der kan være pladsmangle for den valgt bil, der er blevet vurderet til at bruge I opgaven, der skal informeres præcis ting. er dette yderst et meget vigtigt information til både personale og flyttefolkene og dette betyder at, under ankomst til opgaven og vurderes af flyttefolkene at der ikke er plads i valgte bil fordi kunden har glemt at infomere ved booking af glemte ting, som ikke er beskrevet ved booking, ville der blive takteres for timepris for den køretøj der ankommer til hjælp eller erstatning vogn. eller opgaven ville blive annulleret på stedet og ville blive takteret for 2 timers pris for udvalgte vogntype og mængde flyttefolk.Vær opmærksom VIGTIGT infomation!

4.

Der påbegyndes ikke nedpakning når flyttemændene ankommer dette kan overtræde flyttetiden, derefter ville der påregnes ekstra tid, og blive takteres efter timepris. (Den aftale som kunden og FragtDanmark har lavet.)

5.

Skabe og møbler som kan skilles ad, skal helst være skilt ad, da det kan påvirke pladsoptagne I bilen. Skilte møbler som skruer ikke bliver afmonteret, er på egen ansvar under transporten og flytningen. Skabe som ikke er skilt ad og undervejs ved bæring er kundens eget ansvar ved skade der det kan være ulemper med: under transporten flytning, smalle trappegang, osv. flyttefolkende kan nægte at tage det med.Hvidevare skal være afmonteret. Står klar til flyttefolkene.

U forstærkede bordplade til montering af stenmaterialer af, enhver art, samt u forstærkede bordplader af, enhver art med udskæring, transport/flyttes udelukkende for kundens egen risiko.

6.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig INDPAKNING af varerne flyttegodset, såsom        ( Fjernsyn ) (Skabe) ( bordplader ) ( kommode ) ( Malerier ) ( Glas ) ( Lamper ) ( Design Møbler ) ( Design flyttegods ) dette skal ned pakkes med  boblefolie plastikfolie. boblefolie kan købes af FragtDanmark.8.

Det er vigtigt at kunden inde påbegyndte opgave af flyttemændene ankommer, skal der tages stilling til om kunden skal over dække: gulve dørkamme hængende lamper glas. Vi dækker ikke ridser på vægge, gulve hænge lamper som de kan stød på, dørkamme som ikker er dækket til, dækkes ikke af Fragtdanmark.’

 Vær opmærksom VIGTIGT 

 7.

 Under en opgave, er det kundernes eget ansvar, hvis kunden påbegynder at pakke bag laget i bil, eller skubbe til tingene om bag i lastrummet, er det ejerens eget ansvar, som kan risiker at ridse eller andre mindre skader på eget vare. Og er ikke dækket af FragtDanmarks forsikring.

 FragtDanmarks biler er overvåget. Du som kunder giver tilladelse til at overvåges i lastrummet, samt godkender til brug af dokument og fremvises henholdsvis til, skader, tyveri, andre former for ulykker under din transport, fragt, flytning. FragtDanmark øger din sikkerhed og kvalitet under transporten.

 8..

Det er yderst vigtigt når flyttefolkene ankommer på adressen ved parkering af køretøjet, at kunden sørger for parkering til flyttefolkene, det siges at hvis der ikke er plads og flyttefolkene nød parkering ved vej, cykelstig, fortorv, læs i rubrik 8.betaling punkt. 4.

4. Levering

1.

Kunden/modtageren kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal Kunden/modtageren tydeligt angive dette i forbindelse med bestillingen. Herefter skal leveringen beskrives for at være sket, når varerne er placeret i overensstemmelse med Kundens angivelse og bestilling til FragtDanmark.

2.

Såfremt at der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den af Kunden anviste leveringssted, skal chaufføren eller FragtDanmark support straks forsøge at kontakte Kunden med henblik på at aftale vilkårene for levering. I denne situation vil Kunden være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan levering. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.2.

3.

Såfremt chaufføren eller FragtDanmark ikke kan komme i kontakt med Kunden eller Kunden i øvrigt ikke kan anvise et alternativt leveringssted på stedet, er chaufføren efter en venteperiode på leveringsstedet berettiget til at returnere varerne til den oprindelige afhentningsadresse. Ventetid samt returnering af varerne betales af Kunden. Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede ved returneringen, er Partneren berettiget til at efterlade varerne. Herefter skal risikoen for varerne for overgået til afsenderen af varerne, og varerne er ikke længere omfattet af FragtDanmark’s forsikring.

5. Varer, der ikke må transporteres

1.

Varer, som FragtDanmark ikke må transportere:

2.

Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis narkotika, våben, ammunition

3.

Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

4.

såfremt Kunden anvender FragtDanmark til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af FragtDanmark forsikring og denne Aftale vil øjeblikkeligt blive ophævet.

6. ADR farlig gods Tilladelse

1.

FragtDanmark er godkendt til at køre med Farlig gods og udstyret med det rigtigt udstyr.

2.

FragtDanmark uddanner sine medarbejder med ADR bevis og videreuddanner sine medarbejder

7. Forsikring og erstatning
 1.  

 2.  

 3. Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Kundens ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods )  og det valgte transportmiddel. Kundens  ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods ) er forsikret med følgende maksdækninger og selvrisici:

  I forbindelse med skader på eller tyveri af, Kundens  ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods ) skal Kundens foretage en anmeldelse heraf til FragtDanmark straks og ikke senere end 6 timer efter ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods )  er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes til FragtDanmark via Skade@FragtDanmark.dk

 4. FragtDanmark vil fradrage selvrisikoen, jf. pkt. 11.3 ovenfor, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

 5. Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning.

 6. Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig INDPAKNING af varerne flyttegodset, såsom        ( Fjernsyn ) (Skabe) ( bordplader ) ( kommode ) ( Malerier ) ( Glas ) ( Lamper ) ( Design Møbler ) ( Design flyttegods ) dette skal ned pakkes med  boblefolie plastikfolie. boblefolie kan købes af FragtDanmark.

 7. Tab, der opstår som følge af Kundens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og FragtDanmark hæfter ikke for tab, som Kunden  følge af en forsinkelse.

 8. Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Chaufføren transportydelse.

 9. Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 6 i disse Forretningsbetingelser.

8. Betaling

1.

Vi tager imod, kontanter og Mobile Pay.     via vores bookingsystem.

2.

Kunden skal betale i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale. Betalinger refunderes ikke.

3.

Enhver klage over en gennemført transport eller dennes afregning skal indgives på mail til info@Fragtdanmark.dk inden for 24 timer efter transporten afsluttes.

4.

Kunden accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, inkl. eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstra stop tur/ læssetid, Ved ture hvor FragtDanmark’s vogne afholder yderligere omkostninger såsom broafgifter, færgebilletter, yderligere forsikring, toldbehandling, Parkering, parkeringsbøde m.v., betales dette af kunden. Ved færgeruter tillægges ligeledes den medgåede færgetid tur/retur.

5.

Vi tager ikke kortgebyrer.

6.

Alle priser er inklusive moms og andre afgifter. Alle priser er angivet i DKK.

9. Pris og gebyrer

 1. Prisen for transport og evt. ekstragebyrer fremgår af FragtDanmark eller er reguleret i særskilt aftale.

 2. FragtDanmark forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag, produktudvikling.

 3. Såfremt betaling ikke sker i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale, forbeholder FragtDanmark sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne herom.

 4. Såfremt Kunden ønsker at annullere en transport, skal Kunden gøre dette senest 10 minutter fra bestillingstidspunktet. Såfremt transporten ikke er aflyst inden for denne periode, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til startgebyret på transporten.

 5. Såfremt Kunden ikke annullerer transporten inden FragtDanmark´s chauffør når frem til afhentningsstedet, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til minimumssatsen for Transporten eller flytningen.

 6. Såfremt der ikke er en bemyndiget person til stede i forbindelse med levering, er Kunden forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører.

10. Kunde Misligholdelse
 1. I tilfælde af, at Kunden ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelserne, er FragtDanmark berettiget til straks at ekskludere Kunden fra FragtDanmark og stoppe opgaven eller samarbejdet.

 2. Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger FragtDanmark til at ekskludere Kunden/partneren fra FragtDanmark., såfremt:

  1. kunden/partneren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende opførsel.
  2. Kunden/ partneren ikke overholder gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.
 3. FragtDanmark skal straks efter en eksklusion underrette Kunden herom gennem via e-mail eller telefoniks til Kunden/partneren tilknyttede e-mailadresse. FragtDanmark er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen.

   

11.Personoplysninger
 1. FragtDanmark indhenter og behandler en række oplysninger om Brugeren, blandt andet i forbindelse med registrering af Kunden på FragtDanmark booking bekræftiglse .

 2. Brugeren afgiver i forbindelse med registrering udtrykkeligt samtykke til, at FragtDanmark behandler og opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med
  Databeskyttelsesforordningen (2016/679) af 27. april 2016  (”Databeskyttelsesloven”) jf. særskilt persondatapolitik.

 3. Brugeren giver også udtrykkeligt samtykke til, at FragtDanmark videregiver visse oplysninger til Chaufførne, når Kunden har accepteret en transport jf. særskilt persondatapolitik.

 4. FragtDanmark er den dataansvarlige for denne behandling og behandling af personoplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Databeskyttelsesloven.
 5. Behandlingen af personoplysninger udføres med henblik på, at FragtDanmark kan gennemføre transporten for Kunden og behandlingen af personoplysninger er nødvendig for FragtDanmark ( leveringer, Flyttegods, Transport gods )  i henhold til Forretningsbetingelserne. Behandlingen af personoplysningerne er også nødvendig for FragtDanmarks generelle forretningsdrift og -udvikling.

 6. FragtDanmark videregiver ikke oplysninger om Kunden til en anden virksomhed til brug for markedsføring.FragtDanmark anvender ikke oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed, medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

Se mere om opbevaring og behandling af persondata under særskilt persondatapolitik.

12. Lov valg og værneting
 1. Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.
 2. Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Købehavns Byret
Persondatapolitik for Private Kunder

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanmark´s (herefter FragtDanmark) opbevaring og behandling af dine persondata som privat bruger (herefter Kunder), og indgår på lige fod med FragtDanmarks øvrige politikker som en integreret del af betingelser for kunder / samarebjedspartner  (”Forretningsbetingelserne”).

Denne Persondatapolitik er gældende fra 01. november 2017..

Persondatapolitik for Private Kunder

FragtDanmark giver dig tryg ved at være Kunde hos os.

1.

Når du bruger vores hjemmeside eller Booking system (herefter FragtDanmark ) indsamler, Kundens og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi behandler dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

2.

Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanmark opbevaring og behandling af dine persondata på FragtDanmark, og indgår på lige fod med FragtDanmark øvrige politikker som en integreret del af betingelserne af Kunde (”Forretningsbetingelserne”). Politikken regulerer behandlingen af personoplysninger udført afFragtDanmark i forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne.

3.

I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til Fragtdanmarks underlevandør.som undskriver på kontrakt med overens med Fragtdanmarks data beskyttelse, samt informerer om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

4.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på FragtDanmark.dk er FragtDanmark IVS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig

5.

FORMÅLET

I forbindelse med din registrering som Kunde eller partner giver du FragtDanamrkoplysninger om følgende

• Navn,

• E-mail

• Kreditkort

• Telefonnummer

 6.

Formålet med indsamlingen af ovenstående oplysninger er at sikre, at Fragtdanmarks chauffør eller underlevandør kan gennemføre transportydelsen på vegne af dig.

Som Bruger samtykker du til, at FragtDanmark må anvende oplysningerne i forbindelse med følgende:

 1. Levering af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem FragtDanmark
 2. Kommunikation med FragtDanmarks Chauffør og Tredeparts /eller support
 3. Fremsendelse af relevante beskeder og information til dig såsom nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder og kvalitetssikring
 4. Personliggørelse samt generel forbedring og udvikling af FragtDanmark ydelser

7.

FragtDanmark anvender et Trustpilotsystem, hvor du bedømmes af FragtDanmark i henhold til Forretningsbetingelserne, og at FragtDanmark ønsker et bedømmelse udfor udførte opgav. Dette er for at sikre af FragtDanmark i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Vi anvender dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig somKunde samt for at overholde den gældende lovgivning og sikre overholdelse af Forretningsbetingelserne.

8.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os påinfo@fragtdanmark.dk

9.

Priser og gebyrer:

FragtDanmark har forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag, produktudvikling.

Såfremt betaling ikke sker i henhold til disse Forretningsbetingelser eller indgået aftale, forbeholder FragtDanmark sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne imellem FragtDanmark og kunden/partneren.

10.

Klageadgang:

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Michelle Karasu på telefon: 42412323 eller sende en mail til info@fragtdanmark.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

 

8800 Viborg

www.forbrug.dkHar du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

 

 

Flyttekasser Betingelse for både Private, Erhvervs Kunder
Flyttekasser Betingelser

Flyttekasserne må ikke:

 • opbevares udendørs
 • udsættes for kulde, fugt eller frost da de er lavet af pap
 • skrives på – en god idé er derfor at bruge labels
 • Skade pr. flyttekasse. (Såsom) revne huld ødelagt pap. Ville man sku betale pr. Flyttekasse.
 • Hvis du ønsker at beholde nogle af kasserne til kælderen eller loftet, skal du blot fortælle os det, når du ringes og bestiller afhentning af kasserne. Herefter ville du blive afregnet pr.flyttekasse.

Når du skal melde flyttekasserne klar til afhentning

Skal du først ringe til os, når alle flyttekasserne er tomme. Herefter kommer vi og henter de tomme flyttekasser så efter aftale og tid er vigtigt både for dig som kunde og for os fragtdanmark,

Sæt gerne flyttekasserne samme og fold dem pænt sammen og husk venligst at tage mærkaterne af flyttekasserne af igen.

Da vores flyttekasser kan være en stor udgift for os, har vi valgt at give kunde den bedste pris garanti  for flyttekasserne.

Disse almindelige forretningsbetingelser for erhvervsbrugere (herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle erhvervsbrugere (Herefter Kunden) af FragtDanamark, undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra 01.November 2017

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanmark, herefter opbevaring og behandling af dine persondata som erhvervsbruger, herefter Kunden og indgår på lige fod med FragtDanmarks øvrige politikker som en integreret del af betingelser for Kunden (”Forretningsbetingelserne”).

Denne Privatlivspolitik er gældende Fra 01.November 2017

Disse forsikringsbetingelser for Erhvervskunder (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af erhvervskunder (herefter Kunder) anvendelse af FragtDanmark, Undtagelser fra disse Forsikringsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forsikringsbetingelser.

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra 01.November 2017

Disse forsikringsbetingelser for Erhvervskunder (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af erhvervskunder (herefter Kunder) anvendelse af FragtDanmark, undtagelser fra disse Forsikringsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forsikringsbetingelser.

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra 01.November 2017

Betingelser for Erhverv

Disse almindelige forretningsbetingelser for kunder (herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle  kunder af FragtDanmark (herefterFragtDanmark). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra D. 25. maj 2018

 

1. Udbyder af tjenesten

Udbyderen af tjenesten er:

FragtDanmark
Krogenlundvej 4, 3540 Lynge

3450 Allerød
E-mail: Info@FragtDanmark
CVR-nr.: 38970097

2. Tjenesten
 • FragtDanmark er en voksene Firma med stærke kompentancer (herefter FragtDanmark), der formidler kontakt mellem kunden således at FragtDanmark kunder/partneren  kan få transporteret varer i Danmark/ EU Lande.
 • Formålet med FragtDanmark er at sikre, at Kunden kan få transporteret sine varer ved hjælp af følgende transportmidler:
  1. Varevogn
  2. Liftvogn
  3. Lastbil
  4. Kranbil
 • Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler vælges af Kunden/ partneren selv, eller hjælp fra FragtDanmarks personale, og Kunden er ansvarlig for, at varerne/godset kan transporteres i det valgte transportmiddel. Såfremt varerne er for storet i forhold til det af kundens valgte transportmiddel, er FragtDanmarks Chauffør` berettiget til at nægte at medtage varerne. Kunden/partneren vil i sådanne tilfælde blive pålagt at betale minimumssatsen for transporten.
 • Kunden skal, sikker sig at kunden har læst og forstået og acppteret FragtDanmark´s  godkendelsesprocedure i henhold til betingelser, Kunden/partner som har acppeteret , bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser, som følger af FragtDanmark.
 • Kunden acceptere transporten,flytning,tilbudet via mail. Når Kunden har accepteret den pågældende transport og booking , sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både Kunden og modtageren, flytte adresser, instruktioner med videre.
3. Pris og gebyrer

 

 1. Prisen for transport og evt. ekstragebyrer fremgår af FragtDanmark eller er reguleret i særskilt aftale.
 2. FragtDanmark forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag, produktudvikling.
 3. Såfremt betaling ikke sker i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale, forbeholder FragtDanmark sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne herom.
 4. Såfremt Kunden ønsker at annullere en transport, skal Kunden gøre dette senest 10 minutter fra bestillingstidspunktet. Såfremt transporten ikke er aflyst inden for denne periode, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til startgebyret på transporten.
 5. Såfremt Kunden ikke annullerer transporten inden FragtDanmark´s chauffør når frem til afhentningsstedet, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til minimumssatsen for transporten.
 6. Såfremt der ikke er en bemyndiget person til stede i forbindelse med levering, er Kunden forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører.
4. Betaling

1.

Vi tager imod, kontanter og Mobile Pay.     via vores bookingsystem.

2.

Kunden skal betale i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale. Betalinger refunderes ikke.

3.

Enhver klage over en gennemført transport eller dennes afregning skal indgives på mail til info@Fragtdanmark.dk inden for 24 timer efter transporten afsluttes.

4.

Kunden accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, inkl. eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstra stop tur/ læssetid, Ved ture hvor FragtDanmark’s vogne afholder yderligere omkostninger såsom broafgifter, færgebilletter, yderligere forsikring, toldbehandling, Parkering, parkeringsbøde m.v., betales dette af kunden. Ved færgeruter tillægges ligeledes den medgåede færgetid tur/retur.

5.

Vi tager ikke kortgebyrer.

6.

Alle priser er inklusive moms og andre afgifter. Alle priser er angivet i DKK.

5. Flytning

1.

Når flyttemændene ankommer til leveringsadressen, er det meget vigtigt, at I står klar med jeres ting, alt er pakket. og dette betyder os at når bilen er pakket og skal til at køre til nye adresser, er det vigtigt at, kunden er ansvarlig for at der ville være en modtager på stedet, læs på punkt

2.

Opgavens gives ud for vis antal timer, såsom et tilbud fast pris, hvis der skyldes at flyttemænd venter mere en det antal timer der givet ud for opgaven ville der blive påregnet Time pris. på aftalte tilbud. Opgaven Vurderes ud for kundens beskrivelse over telefonisk eller pr.mail. Der må maks gå 1 time over tilbudet og derfra ville der blive pålagt Time pris oveni prisen.

3.

kundens beskrivelse over telefonisk eller pr.mail hvor mange ting der beskrives, Glemte ting såsom kælder, loft, cykler, hvidevare, meget mere , dette betyder nævnte ting som ikke er beskrevet kan vi ikke medtage flyttegodset eller nægte at kunne tage godset med, da der kan være pladsmangle for den valgt bil, der er blevet vurderet til at bruge I opgaven, der skal informeres præcis ting. er dette yderst et meget vigtigt information til både personale og flyttefolkene og dette betyder at, under ankomst til opgaven og vurderes af flyttefolkene at der ikke er plads i valgte bil fordi kunden har glemt at infomere ved booking af glemte ting, som ikke er beskrevet ved booking, ville der blive takteres for timepris for den køretøj der ankommer til hjælp eller erstatning vogn. eller opgaven ville blive annulleret på stedet og ville blive takteret for 2 timers pris for udvalgte vogntype og mængde flyttefolk.

Vær opmærksom VIGTIGT infomation!

4.

Der påbegyndes ikke nedpakning når flyttemændene ankommer dette kan overtræde flyttetiden, derefter ville der påregnes ekstra tid, og blive takteres efter timepris. (Den aftale som kunden og FragtDanmark har lavet.)

5.

Skabe og møbler som kan skilles ad, skal helst være skilt ad, da det kan påvirke pladsoptagne I bilen. Skilte møbler som skruer ikke bliver afmonteret, er på egen ansvar under transporten og flytningen. Skabe som ikke er skilt ad og undervejs ved bæring er kundens eget ansvar ved skade der det kan være ulemper med: under transporten flytning, smalle trappegang, osv. flyttefolkende kan nægte at tage det med.

Hvidevare skal være afmonteret. Står klar til flyttefolkene.

U forstærkede bordplade til montering af stenmaterialer af, enhver art, samt u forstærkede bordplader af, enhver art med udskæring, transport/flyttes udelukkende for kundens egen risiko.

6.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig INDPAKNING af varerne flyttegodset, såsom        ( Fjernsyn ) (Skabe) ( bordplader ) ( kommode ) ( Malerier ) ( Glas ) ( Lamper ) ( Design Møbler ) ( Design flyttegods ) dette skal ned pakkes med  boblefolie plastikfolie. boblefolie kan købes af FragtDanmark.

7.

Det er vigtigt at kunden inde påbegyndte opgave af flyttemændene ankommer, skal der tages stilling til om kunden skal over dække: gulve dørkamme hængende lamper glas. Vi dækker ikke ridser på vægge, gulve hænge lamper som de kan stød på, dørkamme som ikker er dækket til, dækkes ikke af Fragtdanmark.’

Vær opmærksom VIGTIGT 

8.

Under en opgave, er det kundernes eget ansvar, hvis kunden påbegynder at pakke bag laget i bil, eller skubbe til tingene om bag i lastrummet, er det ejerens eget ansvar, som kan risiker at ridse eller andre mindre skader på eget vare. Og er ikke dækket af FragtDanmarks forsikring.

FragtDanmarks biler er overvåget. Du som kunder giver tilladelse til at overvåges i lastrummet, samt godkender til brug af dokument og fremvises henholdsvis til, skader, tyveri, andre former for ulykker under din transport, fragt, flytning. FragtDanmark øger din sikkerhed og kvalitet under transporten.

9.

Det er yderst vigtigt når flyttefolkene ankommer på adressen ved parkering af køretøjet, at kunden sørger for parkering til flyttefolkene, det siges at hvis der ikke er plads og flyttefolkene nød parkering ved vej, cykelstig, fortorv, læs i rubrik 4.betaling punkt. 4.

6. Levering

1.

Kunden/modtageren kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal Kunden/modtageren tydeligt angive dette i forbindelse med bestillingen. Herefter skal leveringen beskrives for at være sket, når varerne er placeret i overensstemmelse med Kundens angivelse og bestilling til FragtDanmark.

2.

Såfremt at der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den af Kunden anviste leveringssted, skal chaufføren eller FragtDanmark support straks forsøge at kontakte Kunden med henblik på at aftale vilkårene for levering. I denne situation vil Kunden være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan levering. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.2.

3.

Såfremt chaufføren eller FragtDanmark ikke kan komme i kontakt med Kunden eller Kunden i øvrigt ikke kan anvise et alternativt leveringssted på stedet, er chaufføren efter en venteperiode på leveringsstedet berettiget til at returnere varerne til den oprindelige afhentningsadresse. Ventetid samt returnering af varerne betales af Kunden. Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede ved returneringen, er Partneren berettiget til at efterlade varerne. Herefter skal risikoen for varerne for overgået til afsenderen af varerne, og varerne er ikke længere omfattet af FragtDanmark’s forsikring.

7. Varer, der ikke må transporteres

1.

Varer, som FragtDanmark ikke må transportere:

2.

Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis narkotika, våben, ammunition

3.

Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

4.

såfremt Kunden anvender FragtDanmark til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af FragtDanmark forsikring og denne Aftale vil øjeblikkeligt blive ophævet.

8. ADR farlig gods Tilladelse

1.

FragtDanmark er godkendt til at køre med Farlig gods og udstyret med det rigtigt udstyr.

2.

FragtDanmark uddanner sine medarbejder med ADR bevis og videreuddanner sine medarbejder

9. Forsikring og erstatning

1.

2.

3.

 4.

Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Kundens ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods )  og det valgte transportmiddel. Kundens  ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods ) er forsikret med følgende maksdækninger og selvrisiko:

 I forbindelse med skader på eller tyveri af, Kundens  ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods ) skal Kundens foretage en anmeldelse heraf til FragtDanmark straks og ikke senere end 6 timer efter ( varer ) ( Flyttegods ) ( Gods )  er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes til FragtDanmark via Skade@FragtDanmark.dk5.

FragtDanmark vil fradrage selvrisikoen, jf. pkt. 11.3 ovenfor, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

6.

Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning.

7.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig INDPAKNING af varerne flyttegodset, såsom

(Fjernsyn) (Skabe) (bordplader) (kommode) (Malerier) (Glas) (Lamper) (Design Møbler) (Design flyttegods) dette skal ned pakkes med  boblefolie plastikfolie. boblefolie kan købes af FragtDanmark eller en hver byggemarket.

8.

Tab, der opstår som følge af Kundens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og FragtDanmark hæfter ikke for tab, som Kunden  følge af en forsinkelse.

9.

Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Chaufføren transportydelse.

10.

Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 6 i disse Forretningsbetingelser.

10. Kunde Misligholdelse

1.

I tilfælde af, at Kunden ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelserne, er FragtDanmark berettiget til straks at ekskludere Kunden fra FragtDanmark og stoppe opgaven eller samarbejdet

2.

Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger FragtDanmark til at ekskludere Kunden/partneren fra FragtDanmark., såfremt

– Kunden/ partneren ikke overholder gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

– kunden/partneren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende opførsel.

3.

FragtDanmark skal straks efter en eksklusion underrette Kunden herom gennem via e-mail eller telefoniks til Kunden/partneren tilknyttede e-mailadresse. FragtDanmark er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen.

11. Lov valg og værneting

1.

Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

2.

Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Købehavns Byret

12. Ændring af Forretningsbetingelserne
 1. FragtDanmark kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse Forretningsbetingelser samt nedlægge tjenesten ved at give meddelelse til Kundens via e-mail til Kundens/ Partner tilknyttede e-mailadresse.

 2. I tilfælde af ændringer i disse Forretningsbetingelser vil Kunden/Partneren modtage besked herom og enhver anvendelse af FragtDanmark af Partneren vil herefter betragtes som en godkendelse af disse betingelser.

Persondatapolitik for Erhverv´s Kunder

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanmarks (herefter FragtDanmark) opbevaring og behandling af dine persondata som erhver´s bruger (herefter Partneren), og indgår på lige fod med FragtDanmarks øvrige politikker som en integreret del af betingelser for kunder / samarebjedspartner  (”Forretningsbetingelserne”).

Denne Persondatapolitik er gældende fra D. 25. maj 2018..

Persondatapolitik for Erhvers Kunder

FragtDanmark giver dig tryg ved at være Kunde hos os.

1.

Når du bruger vores hjemmeside eller Booking system (herefter FragtDanmark ) indsamler, Kundens og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi behandler dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

2.

Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om FragtDanmark opbevaring og behandling af dine persondata på FragtDanmark, og indgår på lige fod med FragtDanmark øvrige politikker som en integreret del af betingelserne af Kunde (”Forretningsbetingelserne”). Politikken regulerer behandlingen af personoplysninger udført afFragtDanmark i forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne.

3.

I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til Fragtdanmarks underlevandør.som undskriver på kontrakt med overens med Fragtdanmarks data beskyttelse, samt informerer om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

4.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på FragtDanmark.dk er FragtDanmark IVS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig

5.

FORMÅLET

I forbindelse med din registrering som Kunde eller partner giver du FragtDanamrkoplysninger om følgende

• Navn,

• E-mail

• Kreditkort

• Telefonnummer

 6.

Formålet med indsamlingen af ovenstående oplysninger er at sikre, at Fragtdanmarks chauffør eller underlevandør kan gennemføre transportydelsen på vegne af dig.

Som Bruger samtykker du til, at FragtDanmark må anvende oplysningerne i forbindelse med følgende:

 1. Levering af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem FragtDanmark
 2. Kommunikation med FragtDanmarks Chauffør og Tredeparts /eller support
 3. Fremsendelse af relevante beskeder og information til dig såsom nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder og kvalitetssikring
 4. Personliggørelse samt generel forbedring og udvikling af FragtDanmark ydelser

7.

FragtDanmark anvender et Trustpilotsystem, hvor du bedømmes af FragtDanmark i henhold til Forretningsbetingelserne, og at FragtDanmark ønsker et bedømmelse udfor udførte opgav. Dette er for at sikre af FragtDanmark i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Vi anvender dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig somKunde samt for at overholde den gældende lovgivning og sikre overholdelse af Forretningsbetingelserne.

8.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os påinfo@fragtdanmark.dk

9.

Priser og gebyrer:

FragtDanmark har forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag, produktudvikling.

Såfremt betaling ikke sker i henhold til disse Forretningsbetingelser eller indgået aftale, forbeholder FragtDanmark sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne imellem FragtDanmark og kunden/partneren.

10.

Klageadgang:

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Michelle Karasu på telefon: 42412323 eller sende en mail til info@fragtdanmark.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

 

8800 Viborg

www.forbrug.dkHar du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr